Oktatás

Az információbiztonság érvényesülése nagymértékben a munkavállalók tájékozottságán múlik. A legtöbb információbiztonsági incidensben szerepet játszik a munkatársak ismereteinek hiánya vagy megtéveszthetősége. Ezért rendkívül fontos, hogy mindenki ismerje a rá vonatkozó legfontosabb információbiztonsági előírásokat, továbbá azt is, hogy egy adott helyzetben milyen teendője van.

A rendszeres, célirányos oktatások lehetővé teszik a munkatársak információbiztonsági tudatosságának szinten tartását és folyamatos fejlesztését, míg az eseti oktatások az aktuális problémákra képesek reflektálni és megoldást nyújtani.

A kollégák képzését, oktatását szabványok, compliance jellegű előírások vagy épp normatív szabályok is előírhatják egy adott szervezet számára. Az oktatások lebonyolításának eredményessége általában visszamérésre kerül valamilyen teszt formájában, amely alkalmas arra, hogy összemérhető legyen az oktatás előtti és utáni tudatossági szint.

Szakértőink az alábbiakban

nyújtanak támogatást

  • Oktatások megszervezése, lebonyolítása
  • Oktatási tematikák, képzési anyagok összeállítása
  • Tudatosító kampányok megszervezése
  • Visszamérést támogató tesztek elkészítése, kiértékelése
  • Kommunikáció stratégiák kidolgozása
  • Onboarding folyamat kidolgozása, eseti és rendszeres oktatások megtartása

Miért van szükség rá?

A kibervédelemben rendkívül fontos a humán erőforrás elköteleződése az információbiztonsági területeken. Ezt leginkább rendszeres oktatásokkal és képzésekkel lehet magas szinten garantálni. Az oktatások eredménye később visszamérhető különböző tesztek segítségével.

Vannak olyan információbiztonsági szabványok, illetve normatív előírások, melyek adott esetben kötelezővé teszik a munkavállalók rendszeres információbiztonsági oktatását.

Miért jó ilyen szolgáltatást

rendelni tőlünk?

Egyedi, eseti információbiztonsági oktatások megtartására nem minden esetben érdemes és rentábilis belső erőforrást fenntartani, a kompetenciaépítés pedig drága és folyamatos költség lehet egy szervezet számára.

Az oktatási tematikák kidolgozására, tesztek elkészítésére, azok értékelésére nem mindig áll rendelkezésre megfelelő erőforrás. A sikeres oktatások megtartásához nem elegendő szakértői kapacitással rendelkezni, hanem az oktatóknak képesnek kell lenniük arra, hogy az oktatási tematika ténylegesen is elérje a célját, a hallgatóság bevonódjon és elköteleződjön a biztonsági kérdések megoldásába.

Kiknek ajánljuk ezt a szolgáltatást

Bármely olyan szervezetnek (mérettől, jellegétől függetlenül), amely bármely okból úgy érzi, hogy szükséges valamilyen adatvédelmi vagy információbiztonsági tudatosító kampány, rendezvény megtartása vagy valamilyen speciális témakörben szükséges oktatási szolgáltatás igénybevétele.