Információbiztonsági tanácsadás

Az EN-CO Software Zrt. átfogó és komplex információbiztonsági kockázatelemzése segíti a megrendelőit a szervezetére ható kockázatok pontos megismerésében, kezelésében és a védekezésre való felkészülésben. Az eszköz- és információvagyon felmérése után feltérképezhetők a jellemző fenyegetések, üzletihatás-elemzéssel előre jelezhető a fenyegetések bekövetkezése esetén a társaságot érő kár jellege.

Korábbi tapasztalataink és az elvégzett interjúk alapján meghatározhatjuk a fenyegetések jövőbeli bekövetkezési valószínűségét is. Az így szerzett információk alapján rangsorolni tudjuk a megrendelőnk számára releváns valamennyi információbiztonsági kockázatot, és intézkedési tervet készítünk a kockázatok csökkentésére. A nemzetközi szabványok és ajánlások (például ISO 27000-es szabványcsalád) bevezetésével segíteni tudunk a megrendelőnek olyan információbiztonsági politika, szabályzatok és támogató eljárások kidolgozásában, valamint bevezetésében, amelyek megteremtik az információbiztonság korszerű, dokumentált hátterét. Kérésre felülvizsgálhatjuk a szervezetnél már meglévő, informatikai és információbiztonsági szabályzatok meglétét, minőségét, tartalmi megfelelőségét és naprakészségét is.

A szoftvereszköz-menedzsment kritikus tényezője a korszerű IT-környezet kialakításának. A megfelelő stratégia hozzájárul az informatikai költségek, valamint a szoftverek birtoklásához és használatához kapcsolódó kockázatok csökkentéséhez, továbbá növeli társaságánál az informatikai terület hatékonyságát.

Az EN-CO Software Zrt. ezért igény szerint részt vesz licencgazdálkodás körébe tartozó folyamatok, szabályzatok és eszközök érettségének értékelésében, valamint támogatást nyújt azok optimalizálásához is, elősegítve ezzel a szellemi tulajdonvédelem hatékony érvényesülését.

Amennyiben szükséges, úgy az információbiztonsági tanácsadás természetesen bármilyen egyéb szakkérdésre is kiterjedhet.

Szakértőink az alábbiakban

nyújtanak támogatást

 • Felmérés, tanácsadás
 • Oktatások, képzések
 • Egyedi, eseti problémákban való tanácsadás
 • Valamilyen speciális, vagy ágazati jogszabálynak való megfelelés támogatása
 • Kockázatok feltárása, kezelése
 • Szakértés valamilyen speciális kérdésben
 • Adatvagyon felmérése, szoftverleltár, licencgazdálkodás támogatása
 • Szerzői jogi kérdésekben tanácsadás
 • Felhasználó- és hozzáférés-kezelés
 • Információbiztonsági szabályzatok készítése, felülvizsgálata
 • Üzletmenet-folytonosság kezelés
 • Naplóállomány-kezelés
 • Információbiztonsági kockázatelemzés
 • Beruházások tervezése, támogatása

Miért van szükség rá?

A jelenlegi kiberbiztonsági helyzet sérülékeny.

A közeli háborús helyzetben az üzletmenetfolytonossági tevékenység fókuszába került a kibervédelem. Folyamatosak a hírek szolgáltatáskiesésekről, melyeket jelentős részben kibertámadások okoznak, még akkor is, ha ez nem kerül kommunikálásra.

Adott esetben compliance elvárás lehet, vagy megfelelési kényszer van valamilyen jogszabálynak. Az információbiztonsági kérdések megnyugtató rendezése csökkenti a kockázatokat, ezzel szemben egy esetlegesen bekövetkező incidens reputáció és bizalomvesztéssel, állami szférában egy ilyen esemény akár politikai következménnyel is járhat.

Miért jó ilyen szolgáltatást

rendelni tőlünk?

A kapcsolódó kockázatok részben kiszervezhetők. Gyakran külső szemmel érdemes vizsgálni a felmerült problémákat, kérdéseket. Egyedi, eseti információbiztonsági kérdések miatt nem minden esetben rentábilis folyamatosan, belső erőforrást fenntartani, azt a megfelelő szinten folyamatosan továbbképezni.

Kiknek ajánljuk ezt a szolgáltatást

Bármely olyan szervezetnek, amely elhatározza az információbiztonsági kockázatainak felülvizsgálatát, megfelelő eljárásrendek és szabályzatok kialakítását, amelynek valamilyen speciális kérdésben szükséges tanácsadást igénybe vennie.

Ajánljuk továbbá bármely olyan szervezetnek, amely ilyen területen áldozattá vált és szeretné a megfelelő kommunikációs és információbiztonsági stratégiát kialakítani.